Jaloers!

A flower does not think about competing to the flower next to it. It just blooms…

Vanaf het moment dat we de IVECO hadden gekocht en onze plannen meer vorm kregen, waren veel reacties in de trant van JALOERS, DAT ZOU IK OOK WEL WILLEN….

Ons standaardantwoord is altijd: als je dat echt wil, dan kun jij dat ook. Tegenwerpingen als: Ja maar ik heb kinderen, Ja maar hoe doe je dat met je baan, Ja maar…….. daar kun je zelf een antwoord op vinden, als je het maar wilt.

We kennen mensen die een dergelijke reis met kids doen, zoals 1word4travel of die het lowbudget doen. Bottomline komt het erop neer dat je je eraan commit! Want hoe jaloersmakend het voor sommigen ook lijkt te zijn, ook wij hebben ons leven toegespitst op deze reis: de keuze om geen kinderen te wensen, in te leveren op ons sociale leven, onze carrière te onderbreken, kortom de algemene levenszekerheden te cancelen…